استارتاپ استودیو پیام فردا

استارتاپ استودیو پیام فردا با هدف ایجاد فضایی برای نوآوری، پلی میان کارآفرینان خلاق و فرصت‌ها می‌سازد. پیام فردا با سرمایه‌گذاری روی استارتاپ‌ها علاوه بر سرمایه‌ نقدی، با تامین فضای کار اشتراکی و همچنین منتورهای متخصص به تیم‌ها در جهت توسعه مدل کسب و کار خود کمک شایانی می‌کند.

خدمات پیام فردا به نوپاها

سرمایه گذاری

مشاوره کسب و کار

مشاوره‌های فنی

فضای کار جذاب

شبکه فروش پیام پرداز

تیم سازی

نوپاها

سینتا

پلتفرم مدیریت منابع انسانی

لبخند مهربانی

پلتفرم خیریه آنلاین

جابیران

پلتفرم کاریابی صنعتی

مهدی فولادگر

مدیر  اجرایی  پیام فردا

پروین مهدوی

مدیر ارتباطات

حسین حدیدی

عضو کمیته راهبری پیام فردا

سلان

مهران کرمی

عضو کمیته راهبری پیام فردا

استارتاپ استودیو پیام فردا

استارتاپ استودیو پیام فردا با هدف ایجاد فضایی برای نوآوری، پلی میان کارآفرینان خلاق و فرصت‌ها می‌سازد. پیام فردا با سرمایه‌گذاری روی استارتاپ‌ها علاوه بر سرمایه‌ نقدی، با تامین فضای کار اشتراکی و همچنین منتورهای متخصص به تیم‌ها در جهت توسعه مدل کسب و کار خود کمک شایانی می‌کند.

جهت عضویت در خبرنامه فردا استودیو، ایمیل خود را ارسال نمایید.