استارتاپ استودیو پیام فردا

حوزه‌های سرمایه گذاری

هوش‌مصنوعی

اینترنت چیزها و شهر هوشمند

بلاک‌چین و وب۳

مدیریت کسب‌وکار

امنیت

PaaS/IaaS

مهندسی نرم‌افزار

ابر و شبکه

خدمات ما

سرمایه‌گذاری بر روی ایده‌ها

مشاوره در تیم سازی و منابع انسانی

تامین فضای کار اشتراکی

مشاوره فنی کارشناسان و منتورها

مشاوره‌های فرآیند چابک

دسترسی به مشاوران و راهبران خبره

فراهم کردن شرایط شبکه سازی

مشاوره و مشارکت در ایده پروری

 

 

مسیر حمایت از ایده‌ها در پیام فردا

۱. پذیرش

‫اراﺋﻪ‬‫اﯾﺪه‪،‬‬ ارزﯾﺎﺑﯽ ‬‫و‬ اﻧﺘﺨﺎب ‬‫اﯾﺪه‬

۲. پیش رشد (۶ ماه)

‫ﻣﻨﺘﻮرینگ‪،‬‬‫ﻣﺸﺎوره‪،‬‬ ﺗﻬﯿﻪ‬‫ﻣﺪل‬ ‫کسب‬ ‫و‬ ‫کار‪،‬‬
‫ﺗﺎﻣﯿﻦ‬‫ﻣﺎﻟﯽ‬ ‫اوﻟﯿﻪ‪،‬‬ ‫اراﺋﻪ‬ ‫‪MVP‬‬

۳. رشد مقدماتی (۲ سال)

‫ﺑﻬﯿﻨﻪ‬‫کردن ‬ ‫‪،MVP‬‬ ‫ﺷﺮوع‬ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬‫ﻫﺎی‬ ‫ﻣﺎرکتینگ‬ ‫و‬
‫ﻓﺮوش‪،‬‬‫کسب‬ ‫ﺳﻬﻢ‬ ‫از بازار

۴. رشد (۵ سال)

‫ﻣﺸﺎوره ‬‫و‬ ‫ﺣﻤﺎﯾﺖ‪،‬‬ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ‬‫گذاری‬ مجدد
‫‪،‬‬‫رﺳﯿﺪن‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻧﻘﻄﻪ‬‫ﺳﻮددﻫﯽ‬

۵. بلوغ

‫ﻣﺴﺘﻘﻞ‬‫ﺷﺪن‬‫ و‬ رﺳﯿﺪن‬‫ ﺑﻪ‬ درآﻣﺪ‬‫ ﭘﺎﯾﺪار‬

نوپاها

سینتا

پلتفرم مدیریت منابع انسانی

لبخند مهربانی

پلتفرم خیریه آنلاین

۱۷+

تیم بررسی شده

۳+

تیم جاری

؟

شرکت نوپا

۱۱+

مربی

استارتاپ استودیو پیام فردا

استارتاپ استودیو پیام فردا با هدف ایجاد فضایی برای نوآوری، پلی میان کارآفرینان خلاق و فرصت‌ها می‌سازد. پیام فردا با سرمایه‌گذاری روی استارتاپ‌ها علاوه بر سرمایه‌ نقدی، با تامین فضای کار اشتراکی و همچنین منتورهای متخصص به تیم‌ها در جهت توسعه مدل کسب و کار خود کمک شایانی می‌کند.